Belonen, Ontwikkelen en Beoordelen

Meningen, trends & nieuws, praktijkervaringen

BOB-blog

Nieuws, trends en ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juli 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioenen (DNB, 3 juli 2014)
AFM: nieuwsbrief pensioen (AFM, 23 juli 2014)

Trends/nieuws

Het beloningsgebouw van de toekomst (HR Praktijk, 10 juli 2014)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)

Wetgeving/Sociale zekerheid

Asscher pakt ontduiken minimumloon aan (P&O Actueel, 7 juli 2014)
Ins en outs van noodzakelijkheidscriterium (HR Praktijk, 30 juli 2014)

Discussie

Recht op onbereikbaarheid? (FD, 16 juli 2014)

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

930 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juni 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB nieuwsbrief pensioenen (Pensioenfederatie, 12 juni 2014)
Pensioenpremies stabiel (AWVN, 24 juni 2014)

Trends/nieuws

Topinkomens stijgen met 5,9% (FD, 14 juni 2014)
Maak loonkloof bedrijven openbaar (PW de Gids, 23 juni 2014)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
CAO-seizoen vol gemiste kansen (AWVN, 12 juni 2014)

Wetgeving/Sociale zekerheid

Wet werk en zekerheid door eerste kamer (HR Praktijk, 10 juni 2014)
Minimumloon per 1 juli 2014 (Rijksoverheid, 16 juni 2014)
Nieuwe wetten en regels per 1 juli (HR Praktijk, 23 juni 2014)

Vermaak

Sterfteprognoses bij Pensioenfondsen (Cartoon Hein de Kort, FD 2 juni 2014)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

958 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (mei 2014)

Trends/nieuws

Belonen met aandelen steeds meer trend (HR Praktijk, 15 mei 2014)
Ongelijke beloning erkend op de zuidas (HR Praktijk, 27 mei 2014)
Beloning: wanneer is het genoeg? (PW de Gids, 30 mei 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Dekkingsgraad april (AON Hewitt)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Post NL bereikt akkoord over CAO (Elsevier, 22 mei 2014)

Wetgeving/Sociale zekerheid

Internationaal

Zwitsers stemmen over hoogste minimumloon ter wereld (FD, 16 mei 2014)

Copyright

© van den Engel Advies 2014

929 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (april 2014)

Trends/nieuws

Asscher: loonkosten lagerbetaalden omlaag (P&O Actueel, 8 april 2014)
Vrouw verdient vaker meer dan haar partner (Personeelsnet, 9 april 2014)
Verlenging overgangsregeling WKR gewenst (HR Praktijk, 16 april 2014)
Nederlandse inkomens dalen flink (Loonwijzer, 16 april 2014)
Bezwaar aanhouden tegen crissiheffing (Salarisnet, 30 april 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Dekkingsgraad april (AON Hewitt)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Meer dan de helft van de CAO’s verlopen (P&O Actueel, 3 april 2014)

Wetgeving/Sociale zekerheid

Laatste amendementen wetsvoorstel pensioen (HR Praktijk, 29 april 2014)

 

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

951 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (maart 2014)

Trends/nieuws

Opmars van de aandelenbonus (FD, 22 maart 2014)
Arbeidskosten met 11,7% gestegen (HR Praktijk, 31 maart 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Principe-akkoord over CAO TATA-steel (Elsevier, 13 maart 2014)

Wetgeving/Sociale zekerheid

 

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

977 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (februari 2014)

Trends/nieuws
Kabinet wil versoepeling afspiegelingsbeginsel (HR praktijk, 13 februari 2014)
Herleidingsregels 2014 bekend gemaakt (HR praktijk, 20 februari 2014)
Minder bonussen Rabobank (SalarisNet, 27 februari 2014)
70% mannen wil geen 32-urige werkweek (HR praktijk, 28 februari 2014)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
CAO-lonen in 2014 met 1,5% omhoog (AWVN, 4 februari 2014)
FNV organiseert protestmars bij TATA Steel (Elsevier, 13 februari 2014)
Mogelijk acties vrachtwagenchauffeurs (elsevier, 22 februari 2014)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Brede steun in 2e kamer voor participatiewet (rijksoverheid, 20 februari 2014)
Salarisnormen 2014 voor 30% regeling (SalarisNet, 25 februari 2014)
 
Internationaal
Vrije dagen inleveren door de crisis (HR praktijk, 13 februari 2014)
 
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2014

1002 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (januari 2014)

Trends/nieuws
Werkgeverslasten stijgen in 2014 (ADP, 3 januari 2014)
Flexibel werken beperkt kostbaar personeelsverloop (ManagersOnline, 16 januari 2014)
Werken in Utrecht loont het meest (P&O Actueel, 17 januari 2014)
Kritiek op bonuslimiet banken (FD, 23 januari 2014)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Aanpassing systeem van waardeoverdracht (Towers Watson, januari 2014)
Pensioenfranchises 2014 (Pensioenfederatie, 8 januari 2014)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Hogere lonen in december-akkoorden (AWVN, 8 januari 2014)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Premiekorting aannemen jongere werknemer (P&O Actueel, 3 januari 2014)
Oud en afgedankt: ontbindingsvergoeding? (P&O Actueel, 13 januari 2014)
Wetsvoorstel werk en zekerheid (Binnenlands Bestuur, 14 januari 2014)
Normalisering rechtspositie juist goed voor ambtenaren (Binnenlands Bestuur, 28 januari 2014)
 
Internationaal
 
Vermaak
Arbeidstoeslagen (FD, cartoon Hein de Kort, 31 januari 2014)
 
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2014

973 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (december 2013)

Trends/nieuws
Maak ambtenaar weer trendvolger (BinnenlandsBestuur, 6 december 2013)
Versoepeling bonusplafond bankiers (FD, 13 december 2013)
Verschil UWV premies ZW en WGA groot (HR Praktijk, 20 december 2013)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Akkoord over aanpassingen Witteveenkader (Towers Watson, 18 december 2013)
Pensioenen dalen met 10 tot 25% (BNR, 18 december 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Onderhandelingen bouw-CAO gestrand (AD, 18 december 2013)
Werkgevers laten nullijn los (FD, 23 december 2013)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Normverlaging WNT (Overheid.nl, 2 december 2013)
Minimumloon per 1 januari 2014 (P&O Actueel, 2 december 2013)
Recht op verlof voor zorg vriend of bekende (P&O Actueel, 12 december 2013)
 
Internationaal
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

1005 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (november 2013)

Trends/nieuws
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Beleid DNB bij collectieve waardeoverdracht (Towers Watson, november 2013)
Nabestaandenpensioen op de helling (HR Praktijk, 19 november 2013)
OESO pensioenrapport positief over Nederland (Pensioenfederatie, 27 november 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Loonstijging dichter bij inflatie (AWVN, 5 november 2013)
FNV richt eigen CAO politie op (NRC, 25 november 2013)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Ingrijpende wijzigingen in het ontslagrecht (ManagersOnline, 11 november 2013)
Stamrecht: Weekers zet de regels op een rij (SalarisNet, 12 november 2013)
Rekenregels januari 2014 (SZW, 19 november 2014)
Wijzigingen Wet Normering Topinkomens (Staatscourant, 21 november 2013)
Wet Werk & Zekerheid naar 2e kamer (SZW 29 november 2013)
 
Internationaal
Akkoord over minimumloon in Duitsland (Elsevier, 18 november 2013)
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

966 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (oktober 2013)

Trends/nieuws
Beloningsbeleid nog altijd onduidelijk (SalarisNet, 2 oktober 2013)
Waardering belangrijker dan salaris (ManagersOnline, 3 oktober 2013)
Per 1 januari kaalslag in 14% bijtellingscategorie (ManagersOnline, 10 oktober 2013)
Overwerken loont steeds minder (AD, 16 oktober 2013)
Rabo top raakt zijn bonus kwijt (FD, 17 oktober 2013)
Slechte werk privé balans verjaagt toppers (ManagersOnline, 17 oktober 2013)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen boven wettelijk minimum (ManagersOnline, 14 oktober 2013)
Witteveen 3 ligt stil in eerste kamer (HR Praktijk, 21 oktober 2013)
UPO modellen en handleiding 2014 gepubliceerd (Pensioenfederatie, 28 oktober 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Nieuw akkoord voor helft CAO’s (NRC, 11 oktober 2013)
CAO-akkoord voor kleinmetaal (FD, 11 oktober 2013)
Grolsch sluit akkoord over nieuwe CAO (Elsevier,16 oktober 2013)
Akkoord over CAO grootmetaal (Elsevier, 22 oktober 2013)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Minimumloon voor flexwerkers (P&O Actueel, 4 oktober 2013)
Staat naar Hoge Raad over vakantiedagen (SalarisNet, 16 oktober 2013)
 
Internationaal
 
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

933 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (september 2013)

Trends/nieuws
Geen bonussen voor top Wegener (FD, 3 september 2013)
Lonen stijgen met 2,6% (Haygroup, 16 september 2013)
Miljoenennota: gevolgen voor werk en inkomen (HRpraktijk, 17 september 2013)
Loonstijging onder inflatie (HRpraktijk, 25 september 2013)
Meerderheid werkgevers onbekend met O&O fondsen (P&O Actueel, 27 september 2013)
Salaris inleveren allang geen uitzondering meer (Berenschot, 30 september 2013)
 
Pensioen 
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
AFM: informatie pensioenpremies op de schop (SalarisNet, 16 september 2013)
Septemberpakket 2013 (Pensioenfederatie, 21 september 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
FNV stelt looneis van 3% (NRC, 16 september 2013)
CNV eist hogere lonen maar vooral behoud van werk (Personeelsnet, 19 september 2013)
CAO onderhandelingen supers in impasse (Elsevier, 19 september 2013)
CAO overleg gemeenteambtenaren opgeschort (Binnenlands Bestuur, 20 september 2013)
Metaalwerkers staken voor hoger loon (AD, 20 september 2013)
Grolsch medewerkers staken voor vrije dagen (ORinformatie, 23 september 2013)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Veranderingen flexwet in het kort (P&O Actueel, 26 september 2013)
Wijziging vrijgesteld loon en vergoedingen (Salarisnet, 30 september 2013)
 
Internationaal

 

Copyright

© van den Engel Advies, 2013

1002 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (augustus 2013)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
AIFM richtlijn in werking getreden (Pensioenfederatie, 1 augustus 2013)
Wet versterking pensioenfondsen in werking getreden (Pensioenfederatie, 12 augustus 2013)
Werkgevers willen pensioen afschaffen (HRpraktijk, 16 augustus 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Overleg CAO kleine banken geknapt (Elsevier, 23 augustus 2013)
 
Trends/nieuws
Onbeperkt aantal vakantiedagen vier voordelen (Managersonline, 1 augustus 2013)
Gelderland strooit met extraatjes voor ambtenaren (Binnenlands Bestuur, 2 augustus 2013)
Sterke daling Nederlandse uurlonen (PenOactueel, 12 augustus 2013)
Targets behaald toch geen bonus (HRpraktijk, 13 augustus 2013)
Advies: voer WKR pas in per 2016 (Personeelsnet, 21 augustus 2013)
Minimumloon NL ligt boven fatsoensloon (HRpraktijk, 28 augustus 2013)
Werknemer mag vakantiedagen niet verpatsen (PWdeGids, 30 augustus 2013)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
CNV wil dagloonbesluit van tafel (PenOactueel, 20 augustus 2013)
 
Internationaal
Hogere pensioenlasten Frankrijk (FD, 27 augustus 2013)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2013

995 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (juli 2013)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Dekkingsgraden pensioenfondsen (Pensioenfederatie, juli 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Helft werknemers op nullijn (FD, 2 juli 2013)
 
Trends/nieuws
Inkomens bestuurder vanaf 2015 afgetopt (SalarisNet, 10 juli 2013)
Oude top SNS mag bonus houden (NRC, 12 juli 2013)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Gemiddelde premies WGA en ZW bekend (HR Praktijk 11 juli 2013)
Dit wijzigt in de WOR (PersoneelsNet, 29 juli 2013)
 
Internationaal

Copyright

© van den Engel Advies 2013

1006 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juni 2013)

Trends/nieuws
Protest medewerkers Frieslandbank (Elsevier, 11 juni 2013)
Topinkomens stijgen weer (FD, 15 juni 2013)
Massaal bezwaar pseudoheffing hogere lonen (HR Praktijk, 28 juni 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Toeslagen voor ongunstige uren uit CAO’s (HR praktijk, 14 juni 2013)
Acties in metaal voor betere CAO (Elsevier, 21 juni 2013)
CAO-akkoord bereikt voor spoorwerkers (P&O Actueel, 28 juni 2013)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Dekkingsgraden pensioenfondsen (Pensioenfederatie, juni 2013)
Werkgevers moeten pensioenregeling herzien (Managersonline, 6 juni 2013)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Correcties handboek loonheffingen (Salarisnet, 24 juni 2013)
 
Internationaal

Europees witboek pensioenen (Towers Watson, juni 2013)

 
Vermaak
Pensioen binnen pakket arbeidsvoorwaarden (FD, cartoon Hein de Kort, 25 juni 2013)

 

Copyright

© van den Engel Advies, 2013

1175 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (mei 2013)

Trends/nieuws
Nationaal salarisonderzoek van start (Managersonline, 22 mei 2013)
Salarissen in de bouw stijgen (Berenschot, 31 mei 2013)
 
Pensioen
Dekkingsgraden pensioenfondsen (Pensioenfederatie, mei 2013) 
Europese commissie maakt aanbevelingen bekend (Pensioenfederatie, 29 mei 2013) 
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Recessie drukt op CAO-overleg (AWVN, 30 mei 2013)
 
Wetgeving
 
Internationaal
 
Vermaak
Individueel pensioen (FD, cartoon Hein de Kort 28 mei 2013)
Pensioenplan jongeren onvoldoende doordacht (FD, cartoon Hein de Kort 31 mei 2013)
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2013

3000 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND (april 2013)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Wetsvoorstel inperking Witteveenkader naar Kamer (Pensioenfederatie, 17 april 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Rabobank schaft bonussen af (AD, 12 april 2013)
Post Nl geeft loonsverhoging (FD, 15 april 2013)
 
Trends/nieuws
Bonussen gemiddeld 2000 euro (HR Praktijk, 5 april 2013)
Het Mondriaan-akkoord (Mercer, 16 april 2013)
 
Wetgeving
Rechter wijst loonoffers af (HR Praktijk, 12 april 2013)
Pseudo-eindheffing illegaal? Maak bezwaar (Salarisnet, 23 april 2013)
 
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

4262 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (maart 2013)

Pensioen
 
CAO
FNV alsnog CAO met Albert Heijn (Elsevier, 21 maart 2013)
Stevige CAO-onderhandelingen NS en FNV (Elsevier, 23 maart 2013)
 
Trends/nieuws
Londen verliest bonusstrijd (FD, 6 maart 2013)
Kabinet straft gebruik levensloop niet (PW de Gids, 8 maart 2013)
Eenmalige crisisheffing blijft ook in 2014 (Managersonline, 11 maart 2013)
Een derde bereid tot loonoffer (HR Praktijk, 14 maart 2013)
 
Wetgeving
Werkkostenregeling gaat een jaar later in (HR Praktijk, 8 maart 2013)
Tablet van de baas blijft belast (PW de Gids, 29 maart 2013)
 
Internationaal
Lagere bonus voor Zwitsers (FD, 4 maart 2013)
EU staten eens over bonussen bankiers (Salarisnet, 21 maart 2013)
 

Copyright

© van den Engel Advies 2013

3136 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (februari 2013)

Pensioen
Pensioenkorting treft 5,6 miljoen mensen (P&O Actueel, 19 februari 2013)
Deze pensioenfondsen gaan hun uitkeringen verlagen (Personeelsnet, 19 februari 2013)
 
CAO
Werkgever wil vakbonden niet voortrekken (OR net, 18 februari 2013)
Eindhoven zet in op Regio-CAO (FD, 25 februari 2013)
 
Trends
Beloning tijdelijk werk in NL laagst (Telegraaf, 2 februari 2013)
EU ambtenaren staken tegen loonsverlaging (PW de Gids, 5 februari 2013)
Stabielere bankiersbeloning (FD, 11 februari 2013)
Philips-top ziet bonussen flink groeien (Salarisnet, 25 februari 2013)
Minder bonus voor KPN topman Blok (NuZakelijk.nl) 
 
Wetgeving
Snellere evaluatie effecten WUL (HR Praktijk, 15 februari 2013)
FNV verliest zaak over ingangsdatum AOW (P&O Actueel, 18 februari 2013)
Beloning, geen boete bij quotum arbeidsgehandicapten (Binnenlands Bestuur, 19 februari 2013)
Verbod op ontslagbeding bij 65 jaar (HR Praktijk, 21 februari 2013)
Expatregeling op drie punten aangepast (HR Praktijk, 28 februari 2013)
 
Internationaal
Beloning VW topman omlaag (Elsevier, 17 februari 2013)
Vrouwen in EU werken 59 dagen 'gratis' (P&O Actueel, 27 februari 2013)
Akkoord over bonussen bankiers (FD, 28 februari 2013)
 
Vermaak
Pensioenpot (FD, Cartoon Hein de kort, 5 februari 2013)
Procyclische aanpak (FD, Cartoon Hein de Kort, 26 februari 2013)
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

3225 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND (december 2012)

Pensioen
PostNL moet bijstorten in pensioenfondsen (Salarisnet, 3 december 2012)
COR: pensioenplan Shell onacceptabel (ORnet, 5 december 2012)
Bonden willen eerlijke pensioenregeling ABP (AbvaKabo, 14 december 2012)
 
CAO
Naar een CAO van de toekomst (Binnenlands Bestuur, 4 december 2012)
PostNL (FD, 7 december 2012)
Grote meerderheid leden akkoord met CAO KPN (ABVA Kabo, 20 december 2012)
Nieuwe CAO voor hoger beroepsonderwijs (ABVA Kabo, 21 december 2012)
CAO-lonen ICT'ers stijgen met 1,25 procent (Webwereld, 21 december 2012)
ANWB legt CAO bod weer naast zich neer (FNV Bondgenoten, 21 december 2012)
Grote meerderheid voor nieuwe CAO Post NL (ABVA Kabo, 28 december 2012)
 
Trends
Lange termijn bonus averechts (P&O Actueel, 5 december 2012)
Verstrekt u uw medewerkers een kerstpakket? (Nationaal Beloningsonderzoek, 6 december 2012)
PvdA: stop schijnconstructie met flexwerker (P&O Actueel, 10 december 2012)
Loonongelijkheid in Nederland stijgt (CPB, 10 december 2012)
Werkgevers weigeren winterbanden te vergoeden (Managersonline, 10 december 2012)
Bouwbedrijf moet miljoenen nabetalen (De Gids PW, 11 december 2012)
Werknemer accepteert geen nullijn dit jaar (Managersonline, 13 december 2012)
Payrolling is ongewenst (HR Praktijk, 17 december 2012)
Kamer: banken moeten lonen matigen (AD, 20 december 2012)
Salarissen top NS fors omlaag (BNR, 21 december 2012)
Leaserijder beknibbelt niet op prijs auto (Managersonline, 24 december 2012)
Grootverdieners leveren beloning in (De Gids PW, 27 december 2012)
Topsalarissen Brussel vergeleken met VS (Binnenlands Bestuur, 31 december 2012)
 
Wetgeving
OR en werkkostenregeling (P&O Actueel, 6 december 2012)
Welke wetten veranderen in 2013? (De Gids PW, 19 december 2012)
Sociale verzekeringen per 1 januari 2013 (Salarisnet, 20 december 2012)
 
Vermaak
Wetsvoorstel terughalen Bonus (FD, 10 december 2012, Cartoon Hein de kort)

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

2673 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (november 2012)

Pensioen
Pensioenthermometer (Aon Hewitt, 1 november 2012)
Bedrijf kiest voor onzeker pensioen (Personeelsnet, 15 november 2012)
Nieuwe pensioenregels jaar later (P&O Actueel, 22 november 2012)
 
CAO
Politiebonden op ramkoers met Opstelten (Trouw, 23 november 2012)
'KPN dicht bij nieuwe cao' (FD, 23 november 2012)
Demonstratie voor betere CAO bij Sabic (ORNet, 23 november 2012)
Leden krijgen nieuwe CAO SW voorgelegd (Binnenlands bestuur, 29 november 2012)
 
Trends
Werkgevers besparen meer op beloning en salaris (Nationaal Beloningsonderzoek, 2 november 2012)
OR wil inspraak topbeloningen (ORNet, 14 november 2012) 
HR in de lead voor de WKR? (HR Praktijk, 16 november 2012)
Bankiersbonus zo slecht nog niet (FD, 19 november 2012)
Bedrijven tevreden met naleving reisbeleid (Managersonline, 23 november 2012)
Beloning belangrijke reden voor nieuwe baan (P&O Actueel, 27 november 2012)
 
Wetgeving
Topinkomens publieke sector aan banden (Binnenlands Bestuur, 13 november)
Rekenregels per januari 2013 (P&O Actueel, 21 november 2012)
 
Vermaak
Werkkostenregeling (ORNet, animatie Joep Bertrams)
 
 
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2012

3160 Hits

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Abonneren


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Zoeken


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Copyright © 2011. All Rights Reserved.