Belonen, Ontwikkelen en Beoordelen

Meningen, trends & nieuws, praktijkervaringen

BOB-blog

Nieuws, trends en ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (sep 2016)

Trends/nieuws
Tweede kamer stemt in met wijzigingen Arbowet (HR Praktijk, 14 september 2016)
Goede ervaringen met delen verlofdagen (HR Praktijk, 26 september 2016)
Werkgevers bieden vaker mobiliteitsbudget (HR Praktijk, 29 september 2016)
Loonkloof top en werkvloer groeit (Volkskrant, 30 september 2016)
 
CAO
Nauwelijks CAO-activiteit in augustus (AWVN, 23 september 2016)
 
Pensioen
Uniform Pensioenoverzicht in een nieuw jasje (Pensioenfederatie, 19 september 2016)
Pensioenupdate (Willis Towers Watson, 29 september 2016)
 
Wetgeving
Wetsvoorstel: Vijf dagen kraamverlof voor partners vanaf 2019 (Personeelsnet, 12 september 2016)
 
Discussie & Onderzoek
Disruptie en de bonus (FD, 1 september 2016)
Pensioenleeftijd moet naar 70 jaar (FD, 8 september 2016)
 
Trends/nieuws
Tweede kamer stemt in met wijzigingen Arbowet (HR Praktijk, 14 september 2016)
Goede ervaringen met delen verlofdagen (HR Praktijk, 26 september 2016)
Werkgevers bieden vaker mobiliteitsbudget (HR Praktijk, 29 september 2016)
Loonkloof top en werkvloer groeit (Volkskrant, 30 september 2016)
 
CAO
Nauwelijks CAO-activiteit in augustus (AWVN, 23 september 2016)
 
Pensioen
Uniform Pensioenoverzicht in een nieuw jasje (Pensioenfederatie, 19 september 2016)
Pensioenupdate (Willis Towers Watson, 29 september 2016)
 
Wetgeving
Wetsvoorstel: Vijf dagen kraamverlof voor partners vanaf 2019 (Personeelsnet, 12 september 2016)
 
Discussie & Onderzoek
Disruptie en de bonus (FD, 1 september 2016)
Pensioenleeftijd moet naar 70 jaar (FD, 8 september 2016)
 
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2016

563 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (nov 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Loonstijging dit jaar 1,5 procent (AWVN, 17 november 2015)
 
Trends/nieuws
Nederlandse lonen met 2,4% gestegen (Haygroup, 3 november 2015)
Bedrijven belonen steeds meer variabel (Alles over HR, 4 november 2015)
Participatiewet: doelgroepenregister online (P&O Actueel, 10 november 2015)
Alle publieke topinkomens per 2016 aan banden (Volkskrant, 17 november 2015)
Werknemer wenst flexibiliteit (P&O Actueel, 23 november 2015)
Traditionele beloningsstructuren kantelen (Alles over HR, 24 november 2015)
Werknemersbijdrage verlengt ww tot drie jaar (HR Praktijk, 26 november 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Minimumloon per 1 januari 2016 (P&O Actueel, 11 november 2015)
 
 
Discussie
Perverse Solidariteit (FD, 5 november 2015) 
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

1114 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (september 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioenen (DNB, september 2015)
AFM: nieuwsbrief pensioen (AFM, september 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Werkgevers trekken aan het langste eind (Volkskrant, 5 september 2015)
 
Trends/nieuws
Prinsjesdag: minimumloon onder de loep (PW de Gids, 15 september 2015)
Mogelijkheid van eenjarig WGA-voordeel afgesloten (Personeelsnet, 23 september 2015)
Air France wil werknemers belonen (Elsevier, 27 september 2015)
Werkgevers laten half miljard WKR budget liggen (P&O actueel, 28 september 2015)
Transitievergoeding verhoogd tot 76.000 euro (PW de Gids, 30 september 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Wet doorwerken na AOW is een feit (PW de Gids, 30 september 2015)
Premiekorting op de schop (P&O Actueel, 18 september 2015)
 
Discussie
Minder salaris bij demotie over 5 jaar gewoon? (PW de Gids, 3 september 2015)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

673 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (juni 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
3 quick wins van transparant belonen (PW de gids, 11 juni 2015)
WKR: 6 nieuwe wijzigingen op een rij (PW de Gids, 16 juni 2015)
VNO NCW wil jeugdloon verhogen (PW de Gids, 24 juni 2015)
Nieuwe wetten sluiten niet aan op HR-praktijk (Personeelsnet, 24 juni 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
AOW-leeftijd versneld omhoog (P&O Actueel, 2 juni 2015)
Autobrief II (P&O Actueel, 19 juni 2015)
Nieuwe ontslagrecht: hier knelt ‘t (PW de Gids, 30 juni 2015)
 
Discussie
Bonuscultuur is onzin (Elsevier, 6 juni 2015)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

729 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (januari 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, januari 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
Duitsers nu ook minimumloon (PW de Gids, 2 januari 2015)
Topbestuurders matig beloond (PW de Gids, 6 januari 2015)
Asscher: OR adviesrecht OR topsalaris (PW de Gids, 14 januari 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Hoge Raad verwerpt tijdelijk vast contract (P&O Actueel, 12 januari 2015)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

722 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juni 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB nieuwsbrief pensioenen (Pensioenfederatie, 12 juni 2014)
Pensioenpremies stabiel (AWVN, 24 juni 2014)

Trends/nieuws

Topinkomens stijgen met 5,9% (FD, 14 juni 2014)
Maak loonkloof bedrijven openbaar (PW de Gids, 23 juni 2014)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
CAO-seizoen vol gemiste kansen (AWVN, 12 juni 2014)

Wetgeving/Sociale zekerheid

Wet werk en zekerheid door eerste kamer (HR Praktijk, 10 juni 2014)
Minimumloon per 1 juli 2014 (Rijksoverheid, 16 juni 2014)
Nieuwe wetten en regels per 1 juli (HR Praktijk, 23 juni 2014)

Vermaak

Sterfteprognoses bij Pensioenfondsen (Cartoon Hein de Kort, FD 2 juni 2014)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

751 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (december 2013)

Trends/nieuws
Maak ambtenaar weer trendvolger (BinnenlandsBestuur, 6 december 2013)
Versoepeling bonusplafond bankiers (FD, 13 december 2013)
Verschil UWV premies ZW en WGA groot (HR Praktijk, 20 december 2013)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Akkoord over aanpassingen Witteveenkader (Towers Watson, 18 december 2013)
Pensioenen dalen met 10 tot 25% (BNR, 18 december 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Onderhandelingen bouw-CAO gestrand (AD, 18 december 2013)
Werkgevers laten nullijn los (FD, 23 december 2013)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Normverlaging WNT (Overheid.nl, 2 december 2013)
Minimumloon per 1 januari 2014 (P&O Actueel, 2 december 2013)
Recht op verlof voor zorg vriend of bekende (P&O Actueel, 12 december 2013)
 
Internationaal
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

794 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juni 2013)

Trends/nieuws
Protest medewerkers Frieslandbank (Elsevier, 11 juni 2013)
Topinkomens stijgen weer (FD, 15 juni 2013)
Massaal bezwaar pseudoheffing hogere lonen (HR Praktijk, 28 juni 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Toeslagen voor ongunstige uren uit CAO’s (HR praktijk, 14 juni 2013)
Acties in metaal voor betere CAO (Elsevier, 21 juni 2013)
CAO-akkoord bereikt voor spoorwerkers (P&O Actueel, 28 juni 2013)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Dekkingsgraden pensioenfondsen (Pensioenfederatie, juni 2013)
Werkgevers moeten pensioenregeling herzien (Managersonline, 6 juni 2013)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Correcties handboek loonheffingen (Salarisnet, 24 juni 2013)
 
Internationaal

Europees witboek pensioenen (Towers Watson, juni 2013)

 
Vermaak
Pensioen binnen pakket arbeidsvoorwaarden (FD, cartoon Hein de Kort, 25 juni 2013)

 

Copyright

© van den Engel Advies, 2013

970 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND (april 2013)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Wetsvoorstel inperking Witteveenkader naar Kamer (Pensioenfederatie, 17 april 2013)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Rabobank schaft bonussen af (AD, 12 april 2013)
Post Nl geeft loonsverhoging (FD, 15 april 2013)
 
Trends/nieuws
Bonussen gemiddeld 2000 euro (HR Praktijk, 5 april 2013)
Het Mondriaan-akkoord (Mercer, 16 april 2013)
 
Wetgeving
Rechter wijst loonoffers af (HR Praktijk, 12 april 2013)
Pseudo-eindheffing illegaal? Maak bezwaar (Salarisnet, 23 april 2013)
 
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

4036 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (februari 2013)

Pensioen
Pensioenkorting treft 5,6 miljoen mensen (P&O Actueel, 19 februari 2013)
Deze pensioenfondsen gaan hun uitkeringen verlagen (Personeelsnet, 19 februari 2013)
 
CAO
Werkgever wil vakbonden niet voortrekken (OR net, 18 februari 2013)
Eindhoven zet in op Regio-CAO (FD, 25 februari 2013)
 
Trends
Beloning tijdelijk werk in NL laagst (Telegraaf, 2 februari 2013)
EU ambtenaren staken tegen loonsverlaging (PW de Gids, 5 februari 2013)
Stabielere bankiersbeloning (FD, 11 februari 2013)
Philips-top ziet bonussen flink groeien (Salarisnet, 25 februari 2013)
Minder bonus voor KPN topman Blok (NuZakelijk.nl) 
 
Wetgeving
Snellere evaluatie effecten WUL (HR Praktijk, 15 februari 2013)
FNV verliest zaak over ingangsdatum AOW (P&O Actueel, 18 februari 2013)
Beloning, geen boete bij quotum arbeidsgehandicapten (Binnenlands Bestuur, 19 februari 2013)
Verbod op ontslagbeding bij 65 jaar (HR Praktijk, 21 februari 2013)
Expatregeling op drie punten aangepast (HR Praktijk, 28 februari 2013)
 
Internationaal
Beloning VW topman omlaag (Elsevier, 17 februari 2013)
Vrouwen in EU werken 59 dagen 'gratis' (P&O Actueel, 27 februari 2013)
Akkoord over bonussen bankiers (FD, 28 februari 2013)
 
Vermaak
Pensioenpot (FD, Cartoon Hein de kort, 5 februari 2013)
Procyclische aanpak (FD, Cartoon Hein de Kort, 26 februari 2013)
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

3009 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (januari 2013)

Pensioen
Fiscus neemt hap uit pensioen (PW De Gids, 11 januari 2013)
AFM: pensioen moet eerlijker voor jongeren (Elsevier, 15 januari 2013)
DNB: minder fondsen korten op pensioenen (Elsevier, 22 januari 2013)
 
CAO
Veel CAO’s zijn verlopen (NRC, 9 januari 2010)
Dure bouw CAO benadeelt onze bouwvakkers (Elsevier, 22 januari 2013)
 
Trends
OR HTM niet blij met werkrooster (ORnet, 7 januari 2013)
Meer topverdieners in publieke sector (Managersonline, 10 januari 2013)
Bonussen Credit Suisse verder omlaag (Elsevier, 13 januari 2013)
Air Berlin vraagt loonoffer (PW de Gids, 22 januari 2013)
ADP geeft inzicht in inkomen 2013 (ADP, 22 januari 2013)
Salaris belangrijkste reden om baan te kiezen (Managersonline, 23 januari 2013)
Compensatie AOW-gat alleen bij lage inkomens (P&O Actueel, 24 januari 2013)
Werkgevers willen af van ATV-dagen (Nu.nl, 24 januari 2013)
Compensatie AOW-gat alleen bij lage inkomens (P&O Actueel, 24 januari 2013)
Werkgevers willen af van ATV-dagen (Nu.nl, 24 januari 2013)
  
Wetgeving
Extra levenslooplasten voor werkgever (HR Praktijk, 8 januari 2013)
Wetswijzigingen per 1 januari 2013 (P&O Actueel, 10 januari 2013)
Inkomen zieke beter beschermd bij nieuwe baan (PW de Gids, 23 januari 2013)
Handboek loonheffingen 2013 online (P&O Actueel, 31 januari 2013)
 
Vermaak
Misverstand oudere werknemers (FD, Cartoon Hein de kort, 16 januari 2013)
Premie naar leeftijd (FD, Cartoon Hein de kort, 25 januari 2013)

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

14462 Hits
Myriam van den Engel

50 tinten beloning

Er gebeurt nogal wat in ‘Beloningland’. In veel bedrijven wordt beknibbeld op arbeidsvoorwaarden. Hoewel de 50 tinten beloningsalarissen gemiddeld nog gestegen zijn het afgelopen jaar, wordt er vaak wel gesneden in andere a rbeidsvoorwaarden. Hoewel sommige van de getroffen maatregelen voor bedrijven bittere noodzaak of verplichtingen zijn, zijn medewerkers in de regel niet blij. Omdat de arbeidsmarkt momenteel redelijk op slot zit is het voor bedrijven zaak om ook medewerkers gemotiveerd (of beter nog geëngageerd) te houden. Maar hoe doe je dat?
 
Wat is er gaande in beloningsland?
Bedrijven vragen medewerkers salaris of vakantiedagen in te leveren in ruil voor meer werkzekerheid. Op kleine schaal worden variabele beloning en bonussen ingeruild voor vast salaris. Een groot deel van de beroepsbevolking heeft te maken met lagere pensioenopbouw of –uitkeringen. Ook vanuit de wetgever ontstaat er druk: werkgevers betalen éénmalig een heffing van 16% over topsalarissen, managementbonussen van banken met staatssteun worden niet uitbetaald en salarissen van topfunctionarissen van (semi)publieke organisaties zijn strenger gemaximeerd. Medewerkers met lagere lonen houden door de verhoging van de eerste belastingschijf minder nettoloon over.
 
Wat vinden medewerkers?
Medewerkers zijn steeds individualistischer geworden. Ze hebben minder behoefte aan ‘gelijkheid’ en willen beloond worden voor de prestaties die zij leveren. Tegelijkertijd willen ze een arbeidsvoorwaardenpakket dat aansluit bij hun persoonlijke situatie of standpunten. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat zij graag hun werktijden flexibel willen invullen om werk en gezin te combineren. Maar het kan ook leiden tot een roep om meer ‘duurzame’ arbeidsvoorwaarden (People, Planet, Profit). Als gevolg van hun meer individuele beloningsbehoeften staan medewerkers open voor nieuwe vormen van belonen.
In de praktijk lijkt het arbeidsvoorwaardenpakket momenteel steeds kariger te worden. In een gezonde arbeidsmarkt was er een kans dat medewerkers voor betere arbeidsvoorwaarden van baan zouden wisselen. In de huidige economische situatie mopperen medewerkers in stilte, maar kiezen ze toch voor de zekerheid van hun huidige baan. Maar hun motivatie en betrokkenheid kan uiteindelijk gaan lijden onder een uitgekleed arbeidsvoorwaardenpakket.
 
50 tinten belonen de oplossing?
Het is van belang dat managers en werkgevers medewerkers gemotiveerd proberen te houden. Daarnaast is het van belang om ‘engagement’ op te bouwen met medewerkers zodat deze ook hun werk zo optimaal mogelijk uitvoeren. Een mogelijkheid om dit te doen is het inrichten van het arbeidsvoorwaardenpakket naar individuele behoeften van medewerkers.
Nu is het lastig om het iedereen binnen een organisatie naar de zin te maken. Voor je het weet is er sprake van ‘50 tinten beloning’ en raakt het beloningsbeleid volkomen op drift. Eén van de manieren om hiermee gestructureerd aan de slag te gaan is door gebruik te maken van drijfveren van medewerkers. Veel organisaties maken al gebruik van één van de vele systemen voor drijfveren-analyse. De meeste systemen kennen zes drijfveren: de intellectuele, de praktische, de esthetische, de sociale, de individualistische en de traditionalistische drijfveer. Wanneer je deze drijfveren koppelt aan beloningsvormen (in brede zin) zou je kunnen denken aan: 
   
Drijfveer Beloningsvormen
Intellectueel
‘ik   wil kennis’
Mogelijkheden   bieden kennis te vergroten (opleiding, cursus of training), kans geven kennis   te delen met anderen, onderzoeksproject laten leiden.
Praktisch
‘ik wil return on investment’
Belonen   van prestatie en resultaten bieden (traditionele beloning, zowel primair als   secundair), zekerheid bieden voor de toekomst (vast contract, pensioen, e.d.).
Esthetisch
‘ik   wil ervaren’
Kansen   bieden om nieuwe dingen te ervaren, kans bieden om harmonie te scheppen   tussen privéleven en werk, kans bieden om creativiteit te uiten.
Sociaal
‘ik   wil helpen’
Een   rol geven in het ondersteunen of coachen van collega’s, aansluiten bij   behoeften tot maatschappelijk verantwoord belonen (bv. gift aan goed doel   i.p.v. kerstpakket).
Individualistisch
‘ik wil invloed’
Promotiekansen   bieden, (project)leiderschap laten uitoefenen, mogelijkheid geven om macht, status   en uniciteit te tonen binnen en buiten het bedrijf.
Traditionalistisch
‘ik   wil een leidraad’
Mogelijkheid   bieden te werken volgens eigen principe, traditie of culturele waarde (door   aanpassen arbeidspatroon), kans geven om volgens een vast systeem te werken.
 
Arbeidsvoorwaarden op de schop?
Nu is het misschien niet het juiste moment om het arbeidsvoorwaardenbeleid helemaal op de schop te nemen. Hiermee zijn kosten gemoeid en bovendien is het een tijdrovende zaak waarover goed moet worden nagedacht. Daarnaast kennen veel bedrijven al keuzesystemen voor arbeidsvoorwaarden. Deze systemen komen niet volledig tegemoet aan alle drijfveren van medewerkers, maar hebben toch hun waarde bewezen. Die zet je ook niet zomaar overboord.
Waar ik hier voor zou willen pleiten is om voorlopig eens voorzichtig te beginnen met het verkennen van drijfveren van medewerkers tijdens de jaarlijkse startgesprekken. Per medewerker kan dan bekeken worden in hoeverre de bestaande beloning aansluit bij zijn of haar drijfveren. Zo niet, denk samen eens na over welke beloning beter zou aansluiten en maak hierover zo mogelijk afspraken.
Zo kom je misschien toch uit op 50 tinten beloning, maar wel op een gecontroleerde manier. En het mes snijdt aan twee kanten: het hoeft niet veel meer te kosten, maar levert veel op voor zowel medewerkers (meer passende beloning) als voor de organisatie (gemotiveerde en geëngageerde medewerkers).  

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

13356 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND (december 2012)

Pensioen
PostNL moet bijstorten in pensioenfondsen (Salarisnet, 3 december 2012)
COR: pensioenplan Shell onacceptabel (ORnet, 5 december 2012)
Bonden willen eerlijke pensioenregeling ABP (AbvaKabo, 14 december 2012)
 
CAO
Naar een CAO van de toekomst (Binnenlands Bestuur, 4 december 2012)
PostNL (FD, 7 december 2012)
Grote meerderheid leden akkoord met CAO KPN (ABVA Kabo, 20 december 2012)
Nieuwe CAO voor hoger beroepsonderwijs (ABVA Kabo, 21 december 2012)
CAO-lonen ICT'ers stijgen met 1,25 procent (Webwereld, 21 december 2012)
ANWB legt CAO bod weer naast zich neer (FNV Bondgenoten, 21 december 2012)
Grote meerderheid voor nieuwe CAO Post NL (ABVA Kabo, 28 december 2012)
 
Trends
Lange termijn bonus averechts (P&O Actueel, 5 december 2012)
Verstrekt u uw medewerkers een kerstpakket? (Nationaal Beloningsonderzoek, 6 december 2012)
PvdA: stop schijnconstructie met flexwerker (P&O Actueel, 10 december 2012)
Loonongelijkheid in Nederland stijgt (CPB, 10 december 2012)
Werkgevers weigeren winterbanden te vergoeden (Managersonline, 10 december 2012)
Bouwbedrijf moet miljoenen nabetalen (De Gids PW, 11 december 2012)
Werknemer accepteert geen nullijn dit jaar (Managersonline, 13 december 2012)
Payrolling is ongewenst (HR Praktijk, 17 december 2012)
Kamer: banken moeten lonen matigen (AD, 20 december 2012)
Salarissen top NS fors omlaag (BNR, 21 december 2012)
Leaserijder beknibbelt niet op prijs auto (Managersonline, 24 december 2012)
Grootverdieners leveren beloning in (De Gids PW, 27 december 2012)
Topsalarissen Brussel vergeleken met VS (Binnenlands Bestuur, 31 december 2012)
 
Wetgeving
OR en werkkostenregeling (P&O Actueel, 6 december 2012)
Welke wetten veranderen in 2013? (De Gids PW, 19 december 2012)
Sociale verzekeringen per 1 januari 2013 (Salarisnet, 20 december 2012)
 
Vermaak
Wetsvoorstel terughalen Bonus (FD, 10 december 2012, Cartoon Hein de kort)

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

2450 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (november 2012)

Pensioen
Pensioenthermometer (Aon Hewitt, 1 november 2012)
Bedrijf kiest voor onzeker pensioen (Personeelsnet, 15 november 2012)
Nieuwe pensioenregels jaar later (P&O Actueel, 22 november 2012)
 
CAO
Politiebonden op ramkoers met Opstelten (Trouw, 23 november 2012)
'KPN dicht bij nieuwe cao' (FD, 23 november 2012)
Demonstratie voor betere CAO bij Sabic (ORNet, 23 november 2012)
Leden krijgen nieuwe CAO SW voorgelegd (Binnenlands bestuur, 29 november 2012)
 
Trends
Werkgevers besparen meer op beloning en salaris (Nationaal Beloningsonderzoek, 2 november 2012)
OR wil inspraak topbeloningen (ORNet, 14 november 2012) 
HR in de lead voor de WKR? (HR Praktijk, 16 november 2012)
Bankiersbonus zo slecht nog niet (FD, 19 november 2012)
Bedrijven tevreden met naleving reisbeleid (Managersonline, 23 november 2012)
Beloning belangrijke reden voor nieuwe baan (P&O Actueel, 27 november 2012)
 
Wetgeving
Topinkomens publieke sector aan banden (Binnenlands Bestuur, 13 november)
Rekenregels per januari 2013 (P&O Actueel, 21 november 2012)
 
Vermaak
Werkkostenregeling (ORNet, animatie Joep Bertrams)
 
 
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2012

2950 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (oktober 2012)

Gemiddelde dekkingsgraad pensioenfondsen gestegen naar 97%(pensioenthermometer Hewitt, 1 oktober 2012)
Nederlanders werken liever niet te veel (3 oktober 2012, GidsOnline)
Salarissen kinderopvang met 3 procent omhoog (4 oktober 2012, P&O Actueel)
Waarom vrouwen minder verdienen dan mannen (4 oktober 2012, Intermediair)
Salaris ingehouden voor roken op werkvloer (5 oktober 2012, HR Praktijk)
AWVN: scherpe daling cao-afspraken (8 oktober 2012, AWVN)
Poolse bouwvakker heeft recht op cao-loon (8 oktober 2012, P&O actueel)
Willekeur bij toekennen bonus (9 oktober 2012, P&O Actueel)
Gemeente-CAO past niet bij het nieuwe werken (9 oktober 2012, HNW in Bedrijf)
'Pensioenstelsel niet meer beste ter wereld' (15 oktober 2012, GidsOnline)
HR (m/v) krijgt niet hetzelfde betaald (16 oktober 2012, P&O Actueel)
Principeakkoord over cao TNT Express (16 oktober 2012, P&O Actueel)
MKB paait trouwe werknemer met prestatieloon (16 oktober 2012, GidsOnline)
PMT: kortingsmaatregelen noodzakelijk (18 oktober 2012, ORNet)
Dekkingsgraad ABP blijft ontoereikend (18 oktober 2012, ORNet)
PME: pensioenen verlagen dichterbij (18 oktober 2012, ORNet)
Wettelijk minimumloon per januari 2013 (P&O Actueel, 19 oktober 2012)
Nederlandse ambtenaren verdienen veel meer over de grens (25 oktober 2012, binnenlands bestuur)
Eerste Kamer ondermijnt loongebouw zorg (26 oktober 2012, Binnenlands Bestuur)
Het regeerakkoord voor HR (30 oktober 2012, Intermediair PW)
ABP voorziet lager pensioen jongeren (31 oktober 2012, P&O Actueel)
De financiële waarde van vakantie (31 oktober 2012, GidsOnline)
Verlaging vrije ruimte Werkkostenregeling (31 oktober 2012, GidsOnline)

 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2012

2842 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (september 2012)

Werknemer bepaalt graag zelf de werktijden (5 september 2012, HR Praktijk)
AWVN: loonstijging 2013 lager dan CPB-raming (10 september 2012, HR Praktijk)
Pensioensolidariteit jongeren nog steeds aanwezig (13 september 2012, Managersonline)
Aangepaste WOR naar Tweede Kamer (17 september 2012, ORnet)
CNV wil topinkomens niet buiten schot houden (18 september 2012, HR Praktijk)
Arbeidskosten stijgen gematigd (19 september 2012, HR Praktijk)
Minder bonussen Britse bankiers (19 september 2012, FD)
Bonden KLM accepteren nullijn (21 september 2012, FD)
Pensioenfondsen mogen kortingen spreiden (24 september 2012, GidsOnline)
Gemeentesecretarissen willen ‘loon naar werken’ (25 september 2012, Binnenlands Bestuur)
Pensioenen mogen met 7 procent worden gekort (25 september 2012, HR Praktijk)
Sociaal plan voor Volker Wessels (27 september 2012, OR Informatie)
FNV komt met looneis van 2,5 procent (27 september 2012, ORnet)
FNV: pas vakantiewetgeving opnieuw aan (28 september 2012, P&O Actueel)
 
Vermaak:
Pensioen overlaten aan Expert (Cartoon Hein de Kort, 13 september 2012 FD)
 

Copyright

© Van den Engel Advies 2012

9178 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juli 2012)

 

ProRail ziet af van deel bonus 2011 (2 juli 2012, Volkskrant)
Loonsverhoging gemeente-cao in augustus (3 juli 2012, Binnenlands Bestuur)
Beperkte salarisstijgingen verwacht (5 juli 2012, Hay Group)
Versoepelen pensioenregels riskant (5 juli 2012, Gids Online)
Versoepelen pensioenregels riskant (5 juli 2012, Gids Online)
Laag loon maakt lui (6 juli 2012, FD, artikel)
AOW-leeftijd na ruim een halve eeuw omhoog (11 juli 2012, P&O Actueel)
CNV Jongeren wil cao 'ramadan-proof' maken (20 juli 2012, P&O Actueel)
Cao-overleg ligt stil door onzekerheid (23 juli 2012, P&O Actueel)
Cao-conflict Cargill opgelost (24 juli 2012, RTLZ)
Loonsverhoging voor supermarktmedewerkers (25 juli 2012, P&O Actueel)
Vakantiebonus (31 juli 2012, FD)
 
Pensioenstelsel (22 juli 2012, FD, Cartoon Hein de Kort)
 
 
 
 
3258 Hits

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Abonneren


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Zoeken


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Copyright © 2011. All Rights Reserved.