Belonen, Ontwikkelen en Beoordelen

Meningen, trends & nieuws, praktijkervaringen

BOB-blog

Nieuws, trends en ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (mei 2017)

Trends/nieuws
De 10 opmerkelijkste arbeidsvoorwaarden (HR Praktijk, 8 mei 2017)
Hebben CAO’s hun langste tijd gehad? (Volkskrant, 18 mei 2017)
 
CAO
CAO-kijker live (AWVN, 18 mei 2017)
 
Pensioen
Nieuwsbrief pensioenen (DNB, 31 mei 2017)
 
Wetgeving
Dit zijn de minimumlonen per 1 juli 2017 (Xpert Actueel, 30 mei 2017)
 
Discussie & Onderzoek
 
Internationaal

Copyright

© van den Engel Advies, 2017

840 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (april 2017)

Trends/nieuws
Liever een leuke baan dan een topsalaris (Managers Online, 21 april 2017)
 
CAO
Jumbo zet vakbonden buitenspel (FD, 24 april 2017)
 
Pensioen
Pensioen update (Willis Towers Watson, 26 april 2017)
 
Wetgeving
 
Discussie & Onderzoek
Mannen gelukkiger als ze in voltijd werken (HR Praktijk, 11 april 2017)
 
Internationaal
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2017

833 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (mrt 2017)

Trends/nieuws
 
CAO
Loonafspraken stabiel op 1,5 % (AWVN, 7 maart 2017)
 
Pensioen
Pensioen Update (Willis Towers Watson, 30 maart 2017)
 
Wetgeving
 
Discussie & Onderzoek
Geld werkt niet om te motiveren (xpertHR actueel, 31 maart 2017)
 
Internationaal
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2017

748 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (feb 2017)

Trends/nieuws
KvK rapport: ZZP’ers en hun opdrachten (Flexnieuws, 13 februari 2017)
Werken in het buitenland populair (Managersonline, 17 februari 2017)
Werkgevers maken mantelzorg bespreekbaar (PW de Gids, 24 februari 2017)
 
CAO
2016 kalm CAO-jaar (AWVN, 8 februari 2017)
 
Pensioen
Regeling nettopensioen moet dringend op de schop (Pensioenfederatie, 2 februari 2017)
Plan flexibele AOW verworpen (Pensioenfederatie, 22 februari 2017)
Pensioenupdate (Willis Towers Watson, 28 februari 2017)
 
Wetgeving
Nu ook salarislimiet voor semipublieke organisatie (Binnenlands Bestuur, 19 februari 2017)
Weinig nederlanders geloven in WWZ (HR Praktijk, 22 februari 2017)
 
Discussie & Onderzoek
 
Internationaal
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2017

856 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (dec 2016)

Trends/nieuws
Inkomensongelijkheid daalt (Raet, 2 dec 2016)
Update WNT per 1 januari 2017 (Stibbe, 28 december 2016)
Resultaten nationaal beloningsonderzoek 2016 (Nationaal Beloningsonderzoek, dec 2016)
 
CAO
 
Pensioen
Pensioen Update dec 2016 (Willis Towers Watson, 22 dec 2016)
Kamerbrief over European personal pensions (Pensioenfederatie, 23 dec 2016)
 
Wetgeving
 
Discussie & Onderzoek
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2017

790 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (nov 2016)

Trends/nieuws
Foute interpretatie generatiepact treft meer ambtenaren (Binnenlands Bestuur, 3 november 2016)
Wetsvoorstel normalisering rechspositie ambtenaren akkoord (Binnenlands Bestuur, 8 november 2016)
De 10 opmerkelijkste arbeidsvoorwaarden (ManagersOnline, 11 november 2016)
Kosten bij ontslag gaan omlaag (FD, 11 november 2016)
Wiebes stelt ZZP-wet uit tot zeker 2018 (Elsevier, 18 november 2016)
Jonge vrouwen verdienen meer dan mannen (Elsevier, 23 november 2016)
Aardig én vrouw verdient het minst (Xpert HR, 29 november 2016)
Overplaatsing binnen een onderneming (IND, 30 november 2016)
 
CAO
 
Pensioen
Wijziging UPO model 2017 premieovereenkomsten (Pensioenfederatie, 28 november 2016)
Pensioen Update (Willis Towers Watson, 30 november 2016)
 
Wetgeving
Wijzigingen participatiewet door tweede kamer (Xpert HR Actueel, 4 november 2016)
 
Discussie & Onderzoek
 
Internationaal
Polen verlaagt pensioenleeftijd (FD, 16 november 2016)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2016

868 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (aug 2016)

Literatuur
 
Trends/nieuws
Zes onmisbare zaken modern werkgeverschap (PW deGids, 19 augustus 2016)
D’66 wil drie maanden vaderschapsverlof (PW de Gids, 24 augustus 2016)
30-minners voor 60-plussers (Binnenlands Bestuur, 27 augustus 2016)
Mobiliteitsbudget, waarom en hoe? (Personeelsnet, 29 augustus 2016)
Jongeren willen ook stem in CAO-onderhandelingen (Binnenlands Bestuur, 30 augustus 2016)
 
CAO
 
Pensioen
Shell halveert pensioenpremie (FD, 10 augustus 2016)
Pensioenupdate (Willis Towers Watson, 25 augustus 2016)
 
Wetgeving
Evaluatie WWZ de knelpunten (P&O Actueel, 22 augustus 2016)
 
Internationaal
 
Discussie & Onderzoek

Copyright

© Van den Engel Advies 2016

835 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juli 2016)

Trends/nieuws
Rekentool voor minimumloon (P&O Actueel, 19 juli 2016)
 
CAO
CAO achterstand ingelopen (AWVN, 6 juli 2016)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Verdere stappen naar een nieuw pensioenstelsel (Towers Watson, 11 juli 2016)
CPB-publicaties toekomstig pensioenstelsel (Pensioenfederatie, 21 juli 2016)
Nieuwsbrief Pensioenen (DNB juli 2016)
 
Wetgeving
 
Internationaal
 
Discussie & Onderzoek
Generatie Z en arbeidsvoorwaarden (Towers Watson, 6 juli 2016)
Schroei die Bonuswet dicht (NRC, 8 juli 2016)
Bonus bij een goed doel, kan dat? (Volkskrant, 15 juli 2016)
 

 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2016

815 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (maart 2016)

Trends/nieuws
Verhoging minimumjeugdloon uitgesteld (PW de Gids, 11 maart 2016)
Topinkomens AEX met 5 procent gestegen (Elsevier, 18 maart 2016)
Jaarbonus stuwt topinkomens (FD, 20 maart 2016)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Loongolf in de publieke sector (AWVN, 9 maart 2016)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Pensioen update (Towers Watson, maart 2016)
Nieuwsbrief pensioenen (DNB, 31 maart 2016)
 
Wetgeving
Transitievergoeding na ziekte geschrapt? (PW de Gids, 9 maart 2016)
 
Internationaal
 
Discussie & Onderzoek
 
 
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2016

1576 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (februari 2016)

Trends/nieuws
Gelijke beloning voor EU-werknemers dichterbij (Salarisnet, 10 februari 2016)
Commissie: beloning topmannen moet simpeler (Volkskrant, 12 februari 2016)
Neem je hond mee naar je werk (P&O Actueel, 17 februari 2016)
Amsterdam beperkt beloning top gemeentebedrijven (Volkskrant, 19 februari 2016)
27 miljoen voor ‘foute’ vakantiedagen (P&O Actueel, 23 februari 2016)
Commissarisbeloning (PWC, 26 februari 2016)
Reken af met ongelijke beloning van vrouwen (Volkskrant, 29 februari 2016)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
CAO-jaar vliegend van start (AWVN, 3 februari 2016)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Aangepaste voorbeeldteksten op Pensioen 123 (Pensioenfederatie, 29 februari 2016)
Nieuwsbrief Pensioenen (DNB, 29 februari 2016)
 
Wetgeving
Wijziging volgorde toepassen afspiegelingsbeginsel (Personeelsnet, 22 februari 2016)
 
Internationaal
 
Discussie
Schuld en boete (FD, 25 februari 2016)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2016

1025 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (jan 2016)

Trends/nieuws
Bijtelling auto van de zaak in 2016 (Salarisnet, 11 januari 2016)
10x bijzondere secundaire arbeidsvoorwaarden (P&O Actueel, 21 januari 2016)
Autobrief II omgezet in fiscaal wetsvoorstel (HR Praktijk, 26 januari 2016)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Grootste stijging CAO-lonen sinds 3 jaar (HR Praktijk, 6 januari 2016)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Dekkingsgraad pensioenfondsen in 2015 gedaald (Personeelsnet, 11 januari 2016)
Pensioenfondsen hebben het nu echt heel moeilijk (Personeelsnet, 28 januari 2016)
 
Internationaal
 
Discussie
Arbeidsvoorwaarden in 2016, doe een belofte (PW de Gids, 5 januari 2016)
Is een hypotaxregeling een beloningsregeling? (OR Informatie, 8 januari 2016)
Duurzame inzetbaarheid: 5 arbeidsvoorwaarden (PW de Gids, 27 januari 2016)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2016

1069 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (augustus 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, augustus 2015)
AFM: nieuwsbrief pensioen (AFM, augustus 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Loonakkoord is sigaar uit eigen doos (P&O Actueel, 3 augustus 2015)
 
Trends/nieuws
Philips schaft verplicht overwerk af (PW de Gids, 13 augustus 2015)
Alliander moet wet topinkomens respecteren (Elsevier, 18 augustus 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Kraamverlof vaders verlengd (P&O Actueel, 21 augustus 2015)
 
Discussie
Stelling: Bonussen moeten transparant zijn (PW de Gids, 27 augustus 2015)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

903 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (juli 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, juli 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
Rusturen uitbetalen, hoe zit dat? (PW de gids, 6 juli 2015)
Flinke stijging ontslagzaken in juni (P&O Actueel, 8 juli 2015)
Moet uniek toptalent salaris inleveren? (PW de Gids, 9 juli 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Moties WWZ aangenomen (P&O Actueel, 15 juli 2015)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

868 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (maart 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, maart 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
Nieuwe valkuil WWZ (P&O Actueel, 5 maart 2015)
Wereldwijd wordt loonkloof groter  (Haygroup, 12 maart 2015)
Werkgever strooit met eindejaarsbonussen (PW de Gids, 26 maart 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Quotumwet aangenomen door eerste kamer (P&O Actueel, 31 maart 2015)
Uitzendkracht krijgt gelijk loon (PW de Gids, 31 maart 2015)
 
Discussie
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

890 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (februari 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
AFM: nieuwsbrief pensioen (AFM, februari 2015)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, februari 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
WW-premie voor rekening werknemer? (PW de gids, 18 februari 2015)
Wie heeft er nog een CAO? (PW de Gids, 19 februari 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Uitstel eigen risicodrager WGA-flex naar 2017 (P&O Actueel, 22 februari 2015)
 
Discussie
CAO afspraken vernietigen werk (P&O Actueel, 5 februari 2015)
 
 
903 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (december 2014)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
AFM: nieuwsbrief pensioen (AFM, december 2014)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, december 2014)
Nieuwe pensioenregels aangenomen (P&O Actueel, 17 december 2014)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Loonstijging november 1,6% (AWVN, 3 december 2014)
 
Trends/nieuws
Heineken tornt aan royale salarissen (PW de Gids, 10 december 2014)
HR-trends 2015: hoe kan belonen anders? (PW de Gids, 18 december 2014)
Nieuwe wetgeving per 1 januari 2015 (P&O Actueel, 24 december 2014)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Aanpassingen regelingen verlof en arbeidstijden (P&O Actueel, 17 december 2045)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

922 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (november 2014)

Pensioen 
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, november 2014)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Lonen in 2015 1,4% omhoog (AWVN, 5 november 2014)
 
Trends/nieuws
Beloningsbeleid: Nationale en Europese ontwikkelingen (DNB, nieuwsbrief 13 november 2014)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2014

895 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (oktober 2014)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
AFM: nieuwsbrief pensioen (AFM, oktober 2014)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, oktober 2014)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
Salaris inleveren en demotie populair (P&O Actueel, 1 oktober 2014)
Bankier verliest z’n extraatjes (PW de Gids, 23 oktober 2014)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2015 (Personeelsnet, 29 oktober 2014)
 
831 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (september 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, september 2014)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
Lonen stijgen iets minder (PW de Gids, 6 september 2015)
Nederland werkgeversparadijs met weinig feestdagen (Personeelsnet, 15 september 2014)
APG legt beloning bestuurders aan banden (PW de Gids, 22 september 2014)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2014

841 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland (augustus 2014)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, augustus 2014)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
Oproep om lonen flink te laten stijgen (Personeelsnet, 6 augustus 2014)
NL bankiers woedend over bonusverschil (PW de Gids, 8 augustus 2014)
 
 
849 Hits

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Abonneren


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Zoeken


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Copyright © 2011. All Rights Reserved.