Belonen, Ontwikkelen en Beoordelen

Meningen, trends & nieuws, praktijkervaringen

BOB-blog

Nieuws, trends en ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
Myriam van den Engel

50 tinten beloning

Er gebeurt nogal wat in ‘Beloningland’. In veel bedrijven wordt beknibbeld op arbeidsvoorwaarden. Hoewel de 50 tinten beloningsalarissen gemiddeld nog gestegen zijn het afgelopen jaar, wordt er vaak wel gesneden in andere a rbeidsvoorwaarden. Hoewel sommige van de getroffen maatregelen voor bedrijven bittere noodzaak of verplichtingen zijn, zijn medewerkers in de regel niet blij. Omdat de arbeidsmarkt momenteel redelijk op slot zit is het voor bedrijven zaak om ook medewerkers gemotiveerd (of beter nog geëngageerd) te houden. Maar hoe doe je dat?
 
Wat is er gaande in beloningsland?
Bedrijven vragen medewerkers salaris of vakantiedagen in te leveren in ruil voor meer werkzekerheid. Op kleine schaal worden variabele beloning en bonussen ingeruild voor vast salaris. Een groot deel van de beroepsbevolking heeft te maken met lagere pensioenopbouw of –uitkeringen. Ook vanuit de wetgever ontstaat er druk: werkgevers betalen éénmalig een heffing van 16% over topsalarissen, managementbonussen van banken met staatssteun worden niet uitbetaald en salarissen van topfunctionarissen van (semi)publieke organisaties zijn strenger gemaximeerd. Medewerkers met lagere lonen houden door de verhoging van de eerste belastingschijf minder nettoloon over.
 
Wat vinden medewerkers?
Medewerkers zijn steeds individualistischer geworden. Ze hebben minder behoefte aan ‘gelijkheid’ en willen beloond worden voor de prestaties die zij leveren. Tegelijkertijd willen ze een arbeidsvoorwaardenpakket dat aansluit bij hun persoonlijke situatie of standpunten. Dat kan bijvoorbeeld betekenen dat zij graag hun werktijden flexibel willen invullen om werk en gezin te combineren. Maar het kan ook leiden tot een roep om meer ‘duurzame’ arbeidsvoorwaarden (People, Planet, Profit). Als gevolg van hun meer individuele beloningsbehoeften staan medewerkers open voor nieuwe vormen van belonen.
In de praktijk lijkt het arbeidsvoorwaardenpakket momenteel steeds kariger te worden. In een gezonde arbeidsmarkt was er een kans dat medewerkers voor betere arbeidsvoorwaarden van baan zouden wisselen. In de huidige economische situatie mopperen medewerkers in stilte, maar kiezen ze toch voor de zekerheid van hun huidige baan. Maar hun motivatie en betrokkenheid kan uiteindelijk gaan lijden onder een uitgekleed arbeidsvoorwaardenpakket.
 
50 tinten belonen de oplossing?
Het is van belang dat managers en werkgevers medewerkers gemotiveerd proberen te houden. Daarnaast is het van belang om ‘engagement’ op te bouwen met medewerkers zodat deze ook hun werk zo optimaal mogelijk uitvoeren. Een mogelijkheid om dit te doen is het inrichten van het arbeidsvoorwaardenpakket naar individuele behoeften van medewerkers.
Nu is het lastig om het iedereen binnen een organisatie naar de zin te maken. Voor je het weet is er sprake van ‘50 tinten beloning’ en raakt het beloningsbeleid volkomen op drift. Eén van de manieren om hiermee gestructureerd aan de slag te gaan is door gebruik te maken van drijfveren van medewerkers. Veel organisaties maken al gebruik van één van de vele systemen voor drijfveren-analyse. De meeste systemen kennen zes drijfveren: de intellectuele, de praktische, de esthetische, de sociale, de individualistische en de traditionalistische drijfveer. Wanneer je deze drijfveren koppelt aan beloningsvormen (in brede zin) zou je kunnen denken aan: 
   
Drijfveer Beloningsvormen
Intellectueel
‘ik   wil kennis’
Mogelijkheden   bieden kennis te vergroten (opleiding, cursus of training), kans geven kennis   te delen met anderen, onderzoeksproject laten leiden.
Praktisch
‘ik wil return on investment’
Belonen   van prestatie en resultaten bieden (traditionele beloning, zowel primair als   secundair), zekerheid bieden voor de toekomst (vast contract, pensioen, e.d.).
Esthetisch
‘ik   wil ervaren’
Kansen   bieden om nieuwe dingen te ervaren, kans bieden om harmonie te scheppen   tussen privéleven en werk, kans bieden om creativiteit te uiten.
Sociaal
‘ik   wil helpen’
Een   rol geven in het ondersteunen of coachen van collega’s, aansluiten bij   behoeften tot maatschappelijk verantwoord belonen (bv. gift aan goed doel   i.p.v. kerstpakket).
Individualistisch
‘ik wil invloed’
Promotiekansen   bieden, (project)leiderschap laten uitoefenen, mogelijkheid geven om macht, status   en uniciteit te tonen binnen en buiten het bedrijf.
Traditionalistisch
‘ik   wil een leidraad’
Mogelijkheid   bieden te werken volgens eigen principe, traditie of culturele waarde (door   aanpassen arbeidspatroon), kans geven om volgens een vast systeem te werken.
 
Arbeidsvoorwaarden op de schop?
Nu is het misschien niet het juiste moment om het arbeidsvoorwaardenbeleid helemaal op de schop te nemen. Hiermee zijn kosten gemoeid en bovendien is het een tijdrovende zaak waarover goed moet worden nagedacht. Daarnaast kennen veel bedrijven al keuzesystemen voor arbeidsvoorwaarden. Deze systemen komen niet volledig tegemoet aan alle drijfveren van medewerkers, maar hebben toch hun waarde bewezen. Die zet je ook niet zomaar overboord.
Waar ik hier voor zou willen pleiten is om voorlopig eens voorzichtig te beginnen met het verkennen van drijfveren van medewerkers tijdens de jaarlijkse startgesprekken. Per medewerker kan dan bekeken worden in hoeverre de bestaande beloning aansluit bij zijn of haar drijfveren. Zo niet, denk samen eens na over welke beloning beter zou aansluiten en maak hierover zo mogelijk afspraken.
Zo kom je misschien toch uit op 50 tinten beloning, maar wel op een gecontroleerde manier. En het mes snijdt aan twee kanten: het hoeft niet veel meer te kosten, maar levert veel op voor zowel medewerkers (meer passende beloning) als voor de organisatie (gemotiveerde en geëngageerde medewerkers).  

Copyright

© Van den Engel Advies, 2013

13619 Hits
Myriam van den Engel

Wie de baan past

Wie zich verder wil ontwikkelen in zijn werk kijkt vaak naar een logische vervolgstap op de baan die hij of zij op dat moment bekleedt. Maar is dat logisch? Past je huidige baan wel goed bij je? In welke richting kun jij je het beste verder ontwikkelen? En in wat voor organisatie voel jij je prettig? De antwoorden op dit soort kunnen helpen bij het kiezen van een carrièrepad.

Carrièrepaden

Iedereen heeft wel eens vragen over carrièrestappen. Bijvoorbeeld wanneer je wordt gevraagd voor een baan en je twijfelt of deze baan geschikt voor je is. Of wanneer er een vacature vrij komt en je twijfelt of je erop wilt solliciteren. Bij het kiezen van een carrièrepad zijn er verschillende mogelijkheden:

 

- Standaard promotie (dezelfde werkzaamheden op een complexer niveau)
- Specialiseren (concentreren op een deel van je vakgebied)
- Verbreden (meer facetten van je eigen of andere vakgebieden beheersen)
- Leiding gaan geven (als projectleider of lijnmanager aansturen van anderen)
- Overstap naar aanpalend vakgebied (dezelfde werkzaamheden in een ander vakgebied)
- Overstap naar totaal ander vakgebied en werkzaamheden

 

Wat voor baan past bij mij?

Wanneer je wilt weten wat voor werk bij je past, stel jezelf dan de volgende vragen:

 

1. Wat zijn mijn drijfveren?
2. Wat voor rol in een organisatie past mij het beste?
3. In wat voor organisatie voel ik me thuis?
4. Waar ben ik goed in en welke talenten heb ik?

 

1. Wat zijn mijn drijfveren?

Je drijfveren bepalen wat voor jou belangrijk is in het leven. Met andere woorden, drijfveren vormen het antwoord op de vraag: 'waar kom jij 's ochtends je bed voor uit?' Wanneer je weet wat écht belangrijk voor jou is in het leven, is het meestal makkelijker om te bepalen wat voor type werk, wat voor rol en wat voor organisatie daar goed bij past. Algemeen wordt aangenomen dat mensen succesvoller zijn in een rol en organisatie die goed aansluiten bij hun drijfveren.

 

2. Wat voor rol in een organisatie past mij het beste?

Sommige mensen voelen zich prettig wanneer ze in de luwte kunnen werken aan een eigen project. Anderen staan graag in de belangstelling. Weer anderen willen graag invloed hebben op de besluitvorming binnen een organisatie of vinden het leuk om anderen aan te sturen. Dit soort individuele voorkeuren hebben invloed op de rol binnen de organisatie waarin jij je lekker voelt.

 

3. In wat voor organisatie voel ik me thuis?

Bedrijven zijn heel erg verschillend. Wanneer je wilt weten in wat voor type organisatie jij je het beste thuis voelt, komen vragen op als:

 

In wat voor bedrijfscultuur voel ik me prettig?
- Gedij ik beter in een hiërarchische of minder hiërarchische omgeving?
- Moet de missie van de organisatie aansluiten bij mijn levensfilosofie of is dat niet belangrijk?

4. Waar ben ik goed in en welke talenten heb ik?

Talenten en competenties bepalen onder andere de snelheid waarmee jij je ontwikkelt binnen een functie. Wanneer je een ontwikkelpad kiest dat aansluit bij je talenten of en competenties, biedt dat een goede kans op succes en werkplezier.

 

Hoe pak je dat aan?

Wanneer je aan de slag wilt met de bovenstaande vragen kun jij je wenden tot een goede adviseur. Maar je kunt bijvoorbeeld ook eens kijken op www.123test.nl. Op deze site staan heel veel (gratis) tests. Bruikbare tests in dit kader zijn: Drijfveren-analyse, Carrière-ankers van Schein, Enneagram-test, Groepsroltest (Belbin), werkwaardentest, Competentietest, Talententest.

Wat leveren de antwoorden je op?

Wanneer je inzicht hebt in:

 

1. jouw eigen drijfveren
2. de rollen in een organisatie waarin jij je prettig voelt
3. in wat voor organisatie jij je het beste thuis voelt
4. welke competenties en talenten je hebt

kun jij je inzichten leggen naast het door jou beoogde ontwikkelpad of de door jou beoogde nieuwe baan. De vragen 2 tot en met 4 beantwoord je dan nog een keer, maar dan voor het ontwikkelpad of de baan. Je geeft dan antwoord op de vragen:

 

1. Wat voor rol in een organisatie brengt dit ontwikkelpad/deze baan met zich mee?
2. Wat voor organisatie/afdeling is dit eigenlijk?
3. Welke competenties en talenten zijn hiervoor nodig?

Een vergelijking van beide lijstjes helpt je bij het beantwoorden van de vraag of een ontwikkelpad of een baan goed bij je past.

En wat als je liever op je gevoel afgaat?

Misschien vroeg jij je tijdens het lezen van dit stukje af of dit nu werkelijk allemaal wel nodig is, omdat je liever afgaat op je gevoel bij het maken van carrièrekeuzes. Dan is daar wat mij betreft niets mis mee! Zelf heb ik mijn carrièrestappen tot op heden ook vaak op die manier bepaald. De keuze om niet planmatig te werk te gaan en op je gevoel te vertrouwen zegt overigens ook iets over je drijfveren.

Deze blog is geplaatst op HRjob.nl op 23 februari 2012. Directe link: http://www.hrjob.nl/blog/4a6b1d08-36da-4194-b11c-b1994624dfc2

Copyright

© Van den Engel Advies 2012

3859 Hits

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Abonneren


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Zoeken


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Copyright © 2011. All Rights Reserved.