Belonen, Ontwikkelen en Beoordelen

Meningen, trends & nieuws, praktijkervaringen

BOB-blog

Nieuws, trends en ontwikkelingen met betrekking tot arbeidsvoorwaarden
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (nov 2017)

Trends/nieuws
 
CAO
Groot aantal nieuwe CAO’s in oktober (AWVN, 17 november 2017)
 
Pensioen
Pensioen update (Willis Towers Watson, november 2017)
Nieuwsbrief pensioenen (DNB, 1 november 2017)
AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog (HR Praktijk, 3 november 2017)
 
 
956 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juni 2017)

Trends/nieuws
Salaris fors belangrijker dan voorgaande jaren (ManagersOnline, 19 juni 2017)
Kamer: soepelere bonusregels bankiers (Alles over HR, 27 juni 2017)
Leaseauto wordt weer met het hart gekozen (Managersonline, 30 juni 2017)
 
CAO
 
Pensioen
Pensioen Update juni 2017 (Willis Towers Watson, 29 juni 2017)
Nieuwsbrief pensioenen (DNB, 30 juni 2017)
 
Wetgeving
Wat zijn de gevolgen van de evaluatiewet WNT? (Binnenlands Bestuur, 26 juni 2017)
No Risk premie naar 56 voor oudere werknemer (Personeelsnet, 26 juni 2017)
Nieuwe wetgeving per 1 juli 2017 (HR Praktijk, 27 juni 2017)
 
Discussie & Onderzoek
 
Internationaal
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2017

856 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (okt 2016)

Trends/nieuws
 
CAO
 
Pensioen
Pensioengat voor veelverdieners (FD, 15 oktober 2016)
Pensioenupdate (Towers Watson, 27 oktober 2016)
Kamerbrief verhoging van de AOW-leeftijd in 2022 (Pensioenfederatie, 31 oktober 2016)
 
Wetgeving
Loonwaardemeting op de werkplek komt in de wet (Personeelsnet, 19 oktober 2016)
 
Discussie & Onderzoek
Asscher wil langer vaderschapsverlof (HR Praktijk, 31 oktober 2016)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2016

826 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juli 2016)

Trends/nieuws
Rekentool voor minimumloon (P&O Actueel, 19 juli 2016)
 
CAO
CAO achterstand ingelopen (AWVN, 6 juli 2016)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Verdere stappen naar een nieuw pensioenstelsel (Towers Watson, 11 juli 2016)
CPB-publicaties toekomstig pensioenstelsel (Pensioenfederatie, 21 juli 2016)
Nieuwsbrief Pensioenen (DNB juli 2016)
 
Wetgeving
 
Internationaal
 
Discussie & Onderzoek
Generatie Z en arbeidsvoorwaarden (Towers Watson, 6 juli 2016)
Schroei die Bonuswet dicht (NRC, 8 juli 2016)
Bonus bij een goed doel, kan dat? (Volkskrant, 15 juli 2016)
 

 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2016

815 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (mei 2016)

Trends/nieuws
Loon, maar niet naar werken (FD, 21 mei 2016)
Leaserijder bereid tweedehands te rijden (HR Praktijk, 23 mei 2016)
PVDA wil meer inspraak voor flexwerkers (HR Praktijk, 23 mei 2016)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Pensioen
Statistische data (Willis Towers Watson, 23 mei 2016)
 
Wetgeving
 
Internationaal
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2016

808 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (april 2016)

Trends/nieuws
CNV: iedereen invloed op de CAO (PW de Gids, 18 april 2016)
Asscher schaft minimumjeugdloon af (P&O Actueel, 21 april 2016)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Pensioen Update (Towers Watson, April 2016)
 
Wetgeving
3 maatregelen loondoorbetaling bij ziekte (P&O Actueel, 28 april 2016)
 
Internationaal
Minimumloon (UK) (FD, 1 april 2016)
 
Discussie & Onderzoek
 
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2016

887 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (maart 2016)

Trends/nieuws
Verhoging minimumjeugdloon uitgesteld (PW de Gids, 11 maart 2016)
Topinkomens AEX met 5 procent gestegen (Elsevier, 18 maart 2016)
Jaarbonus stuwt topinkomens (FD, 20 maart 2016)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Loongolf in de publieke sector (AWVN, 9 maart 2016)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Pensioen update (Towers Watson, maart 2016)
Nieuwsbrief pensioenen (DNB, 31 maart 2016)
 
Wetgeving
Transitievergoeding na ziekte geschrapt? (PW de Gids, 9 maart 2016)
 
Internationaal
 
Discussie & Onderzoek
 
 
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2016

1576 Hits
Myriam van den Engel

WAT GEBEURDE IN BELONINGLAND? (december 2015)

Trends/nieuws
Extra vrije dagen bovenaan verlanglijstje (PW de Gids, 4 december 2015)
Optrekken minimumjeugdlonen kost 2 miljard (Personeelsnet, 7 december 2015)
De HR prioriteiten voor 2016 en daarna (HR praktijk, 8 december 2015)
Bonus nederlandse bestuursvoorzitter stijgt (Elsevier, 16 december 2015)
WNT doeltreffend (HR praktijk, 17 december 2015)
 
Internationaal
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Vier lessen uit de eerste WWZ-rechtspraak (PW de Gids, 1 december 2015)
Transitievergoeding verhoogd tot 76.000 euro (PW de Gids, 15 december 2015)
Checklist WWZ 1 januari 2016 (HR praktijk, 29 december 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Herziening regels waardeoverdracht pensioen (P&O Actueel, 17 december 2015)
Wet algemeen pensioenfonds aangenomen in eerste kamer (Pensioenfederatie, 23 december 2015)
Nieuwsbrief pensioenen (DNB, 24 december 2015)
 
Discussie
Is CAO er alleen voor de christenen? (Volkskrant, 30 december 2015)

Copyright

© van den Engel Advies, 2016

1004 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (oktober 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioenen (DNB, oktober 2015)
Dalende rente haalt dekking pensioenen onderuit (Personeelsnet, 5 oktober 2015)
Verhoging pensioenpremie 2016 lijkt mee te vallen (FD, 9 oktober 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Tussenevaluatie CAO-seizoen (AWVN, 1 oktober 2015)
 
Trends/nieuws
Verplichte werkweek van 4 dagen? (PW de Gids, 3 oktober 2015)
Inspectie pleit voor afschaffing stukloon (Elsevier, 10 oktober 2015)
De opkomst van de 6-urige werkdag (P&O Actueel, 21 oktober 2015)
1 op 14 werknemers krijgt auto van de zaak (PW de Gids, 22 oktober 2015)
Kabinet fluit voor het eerst topsalaris terug (PW de Gids, 29 oktober 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Loondoorbetaling naar ziekte naar één jaar (P&O Actueel, 5 oktober 2015)
Premies sectorfondsen (Staatscourant, 23 oktober 2015)
 
Discussie
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

967 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (juni 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
3 quick wins van transparant belonen (PW de gids, 11 juni 2015)
WKR: 6 nieuwe wijzigingen op een rij (PW de Gids, 16 juni 2015)
VNO NCW wil jeugdloon verhogen (PW de Gids, 24 juni 2015)
Nieuwe wetten sluiten niet aan op HR-praktijk (Personeelsnet, 24 juni 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
AOW-leeftijd versneld omhoog (P&O Actueel, 2 juni 2015)
Autobrief II (P&O Actueel, 19 juni 2015)
Nieuwe ontslagrecht: hier knelt ‘t (PW de Gids, 30 juni 2015)
 
Discussie
Bonuscultuur is onzin (Elsevier, 6 juni 2015)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

953 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (april 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, april 2015)
AFM: nieuwsbrief pensioen (AFM, april 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Minimumloon per 1 juli 2015 (P&O Actueel, 28 april 2015)
 
Discussie
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

913 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (februari 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
AFM: nieuwsbrief pensioen (AFM, februari 2015)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, februari 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
WW-premie voor rekening werknemer? (PW de gids, 18 februari 2015)
Wie heeft er nog een CAO? (PW de Gids, 19 februari 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Uitstel eigen risicodrager WGA-flex naar 2017 (P&O Actueel, 22 februari 2015)
 
Discussie
CAO afspraken vernietigen werk (P&O Actueel, 5 februari 2015)
 
 
903 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (januari 2015)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, januari 2015)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
Duitsers nu ook minimumloon (PW de Gids, 2 januari 2015)
Topbestuurders matig beloond (PW de Gids, 6 januari 2015)
Asscher: OR adviesrecht OR topsalaris (PW de Gids, 14 januari 2015)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Hoge Raad verwerpt tijdelijk vast contract (P&O Actueel, 12 januari 2015)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies 2015

918 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland (augustus 2014)

Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioen (DNB, augustus 2014)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
 
Trends/nieuws
Oproep om lonen flink te laten stijgen (Personeelsnet, 6 augustus 2014)
NL bankiers woedend over bonusverschil (PW de Gids, 8 augustus 2014)
 
 
849 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juli 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB: nieuwsbrief pensioenen (DNB, 3 juli 2014)
AFM: nieuwsbrief pensioen (AFM, 23 juli 2014)

Trends/nieuws

Het beloningsgebouw van de toekomst (HR Praktijk, 10 juli 2014)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)

Wetgeving/Sociale zekerheid

Asscher pakt ontduiken minimumloon aan (P&O Actueel, 7 juli 2014)
Ins en outs van noodzakelijkheidscriterium (HR Praktijk, 30 juli 2014)

Discussie

Recht op onbereikbaarheid? (FD, 16 juli 2014)

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

930 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (juni 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)
DNB nieuwsbrief pensioenen (Pensioenfederatie, 12 juni 2014)
Pensioenpremies stabiel (AWVN, 24 juni 2014)

Trends/nieuws

Topinkomens stijgen met 5,9% (FD, 14 juni 2014)
Maak loonkloof bedrijven openbaar (PW de Gids, 23 juni 2014)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
CAO-seizoen vol gemiste kansen (AWVN, 12 juni 2014)

Wetgeving/Sociale zekerheid

Wet werk en zekerheid door eerste kamer (HR Praktijk, 10 juni 2014)
Minimumloon per 1 juli 2014 (Rijksoverheid, 16 juni 2014)
Nieuwe wetten en regels per 1 juli (HR Praktijk, 23 juni 2014)

Vermaak

Sterfteprognoses bij Pensioenfondsen (Cartoon Hein de Kort, FD 2 juni 2014)
 
 

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

958 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (mei 2014)

Trends/nieuws

Belonen met aandelen steeds meer trend (HR Praktijk, 15 mei 2014)
Ongelijke beloning erkend op de zuidas (HR Praktijk, 27 mei 2014)
Beloning: wanneer is het genoeg? (PW de Gids, 30 mei 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Dekkingsgraad april (AON Hewitt)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Post NL bereikt akkoord over CAO (Elsevier, 22 mei 2014)

Wetgeving/Sociale zekerheid

Internationaal

Zwitsers stemmen over hoogste minimumloon ter wereld (FD, 16 mei 2014)

Copyright

© van den Engel Advies 2014

929 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (april 2014)

Trends/nieuws

Asscher: loonkosten lagerbetaalden omlaag (P&O Actueel, 8 april 2014)
Vrouw verdient vaker meer dan haar partner (Personeelsnet, 9 april 2014)
Verlenging overgangsregeling WKR gewenst (HR Praktijk, 16 april 2014)
Nederlandse inkomens dalen flink (Loonwijzer, 16 april 2014)
Bezwaar aanhouden tegen crissiheffing (Salarisnet, 30 april 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)
Dekkingsgraad april (AON Hewitt)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Meer dan de helft van de CAO’s verlopen (P&O Actueel, 3 april 2014)

Wetgeving/Sociale zekerheid

Laatste amendementen wetsvoorstel pensioen (HR Praktijk, 29 april 2014)

 

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

951 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in Beloningland? (maart 2014)

Trends/nieuws

Opmars van de aandelenbonus (FD, 22 maart 2014)
Arbeidskosten met 11,7% gestegen (HR Praktijk, 31 maart 2014)

Pensioen

Pensioenthermometer (AON Hewitt)

CAO

Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
Principe-akkoord over CAO TATA-steel (Elsevier, 13 maart 2014)

Wetgeving/Sociale zekerheid

 

Copyright

© van den Engel Advies, 2014

977 Hits
Myriam van den Engel

Wat gebeurde in BELONINGLAND? (februari 2014)

Trends/nieuws
Kabinet wil versoepeling afspiegelingsbeginsel (HR praktijk, 13 februari 2014)
Herleidingsregels 2014 bekend gemaakt (HR praktijk, 20 februari 2014)
Minder bonussen Rabobank (SalarisNet, 27 februari 2014)
70% mannen wil geen 32-urige werkweek (HR praktijk, 28 februari 2014)
 
Pensioen
Pensioenthermometer (AON Hewitt)
 
CAO
Recent afgesloten CAO’s (Flexnieuws, CAO-wijzer)
CAO-lonen in 2014 met 1,5% omhoog (AWVN, 4 februari 2014)
FNV organiseert protestmars bij TATA Steel (Elsevier, 13 februari 2014)
Mogelijk acties vrachtwagenchauffeurs (elsevier, 22 februari 2014)
 
Wetgeving/Sociale zekerheid
Brede steun in 2e kamer voor participatiewet (rijksoverheid, 20 februari 2014)
Salarisnormen 2014 voor 30% regeling (SalarisNet, 25 februari 2014)
 
Internationaal
Vrije dagen inleveren door de crisis (HR praktijk, 13 februari 2014)
 
 

Copyright

© Van den Engel Advies, 2014

1002 Hits

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Abonneren


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Zoeken


Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 2 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Warning: Parameter 3 to modChrome_artblock() expected to be a reference, value given in /home/van-den-engel.nl/public_html/website_joomla_3.4/templates/artisteer_4_rechts_uitgelijnd/html/modules.php on line 36

Copyright © 2011. All Rights Reserved.